Sağlarlık güdümlü karmaşık manipülasyon ögrenme çerçevesi

Bu proje ile, ortamın robota sunduğu sağlarlıkları (affordances) öğrenip modelleyerek sağlarlıklar ve sensör geribildirimleri ile desteklenen gelişmiş bir manipülasyon beceri sistemini kurmayı hedeflemekteyiz. Bu tip ortamlardaki `tutmak', `taşımak' ve `yerleştirmek' gibi eylemler tipik oldukları için, hareketleri, gösterim yolu ile öğrenme (learning by demonstration) ile robota aktarmayı planlamaktayız. Bu yolla yarı-yapısal ortamlar için gerekli manipülasyon becerilerini öğrendikten sonra, robot, ortamın sunduğu görsel ve diğer sağlarlıkların, bu becerilerin yürütülmesini nasıl etkilediğini öğrenmelidir.

Funding Institution: 

TUBITAK - BIDEB - 2232

Principal Investigator / Project Partner: 

Emre Uğur

Date: 

2017 to 2019

Project Code: 

117C016

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.